Fysiotherapie

Wat doet de fysiotherapeut?

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De klachten waarmee mensen bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend van aard. Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een gesprek met de patiënt om de klacht duidelijk in beeld te krijgen. Daarnaast doet de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek en stelt samen met de patiënt een behandelplan op. Vervolgens vindt er een aantal behandelingen plaats totdat de patiënt (zo veel mogelijk) klachtenvrij de praktijk kan verlaten. Na afronding van de behandelserie wordt de verwijzend arts, middels een schriftelijk verslag, hiervan op de hoogte gesteld.

Naast de noodzakelijke therapie wordt er tijdens de behandeling veel aandacht en zorg besteed aan goede voorlichting en adviezen om te voorkomen dat een patiënt nogmaals met hetzelfde probleem geconfronteerd wordt. Het aantal behandelingen wisselt sterk per patiënt en per aandoening en is afhankelijk van de (ernst van de) klachten, het herstelproces en de motivatie om weer beter te worden. Indien wenselijk nemen wij tussentijds contact op met de verwijzend arts. Wij zullen u als patiënt hier altijd van tevoren over informeren.